Paleo är inte bara kost och träning, det är snarare en individuell mall för hållbar och hälsosam livsstil

Paleo är en förkortning för Paleoliticum, vilket innebär tidsepoken fram till cirka 10 000 år sedan då människan levde som jägare-samlare. Paleo definieras något olika beroende på vem som formulerat definitionen, men den gemensamma nämnaren är ett budskap om kost-, träning- och livsstilsvanor för hälsa och vitalitet som står i samklang med vårt genetiska arv.


Knäböj
Marklyft
Utfallssteg
Dragövning
Pressövning